Usvojen Strateški plan razvoja Opštine Pljevlja

Prvog dana zasijedanja 19. sjednice Skupštine Opštine Pljevlja koja je odžana u utorak 8.decembra, usvojena je Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Pljevlja za period 2021 – 2025 godina.

Ovo je drugi Strateški plan razvoja (SPR) naše Opštine, koji je izrađen u skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore 2014 – 2020 godine i Zakonom o regionalnom razvoju, kao i Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave.

Kao krovni dokument usmjeren je na uspostavljanje ravnoteže između razvojnih potencijala opštine Pljevlja i mogućnosti  njihove valorizacije u svim sferama društvenog života. Takođe Plan predstavlja i potrebe za infrastrukturnim unapređenjem kako urbanih tako i ruralnih sredina cjelokupne opštine Pljevlja, vodeći računa o realnim finansijskim i administrativnim kapacitetima za njihovu realizaciju.

Svrha izrade Strateškog plana razvoja je sveobuhvatna petogodišnja vizija lokalnog razvoja Opštine Pljevlja i stvaranje institucionalnog okvira za njenu kvalitetniju implementaciju.

Sagledavajući sve elemente za izradu ovog dokumenta, ne treba zanemariti i stvaranje osnovnih uslova za realizaciju projekata, odnosno približavanje viziji opštine Pljevlja kakvu želimo da vidimo za narednih pola decenije.

Tu se misli prije svega na stvaranje finansijskog okvira i realnih mogućnosti za finansiranje predloženih projekata. Stabilizacija prihoda lokalnog budžeta i njegova održivost jedan je od glavnih elemenata za realno planiranje projektnih aktivnosti a optimizam za realizaciju planiranih projekata daje svakako i održivost energetskog sektora u Pljevljima, osnažena ekološkom rekonstrukcijom TE Pljevlja, zbog značajnog uticaja kako na lokalne finansije tako i na održivost velikog broja radnih mjesta u Pljevljima.

Pored smanjenja zagađenja vazduha u Pljevljima tokom zimskog perioda na koje će značajno uticati i najavljena toplifikacija grada iz TE Pljevlja, većina infrastrukturnih projekata će se odnositi na vodosnabdjevanje gradskog područja, upravljanje otpadnim vodama, regulaciju korita gradskih rijeka, uređenje urbanih gradskih cjelina i unapređenje seoske infrastrukture.

Ne manja pažnja će biti posvećena svakako i objektima društvenog standarda kao i promociji kulturno – sportskih aktivnosti i daljoj urbanizaciji grada.

Cjelokupni document – Strateški plan razvoja opštine Pljevlja za period 2021 – 2025, koji je uz podršku Radne grupe pripremila Konsultativna grupa, imenovana od strane predsjednika Opštine Pljevlja, možete pogledati ovdje.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja