Usvojeni planovi i programi javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština Pljevlja

U nastavku 21. sjednice lokalnog parlamenta, odbornici su većinom glasova usvojili programe rada i finansijske planove javnih ustanova i preduzeća u Pljevljima.

Odbornici su podržali programe rada Centra za sport i rekreaciju, Narodne biblioteke Stevan Samardžić, Zavičajnog muzeja Pljevlja, Umjetničke galerije Vitomir Srbljanović, Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Usvojeni su plan i program rada doo “Čistoća” Pljevlja, doo “Grijanje” Pljevlja, doo “Lokalni putevi” Pljevlja kao i doo “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja za 2021. godinu.

Kabinet predsjednika