Vojska Crne Gore počinje probijanje i nasipanje puta Kosanica-Bobovo-Glibaći

Nakon susreta predsjednika Opštine Pljevlja Igora Golubovića, ministra odbrane Crne Gore Predraga Boškovića sa saradnicima, načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore brig. generala Dragutina Dakića i izvršnog direktora Rudnika uglja AD Pljevlja Slavoljuba Popadića danas u Pljevljima, te obilaska dionice na kojoj je planirana izgradnja puta Kosanica- Glibaći-Bobovo, usaglašeno je da će Vojska Crne Gore u najskorijem roku ljudskim i tehničkim kapacitetima otpočeti probijanje i nasipanje pomenute trase puta u dužini od oko 30 kilometara.

Dogovoreno je da će navedenim radovima koje će Vojska Crne Gore i Ministarstvo odbrane Crne Gore otpočeti u junu, biti obuhvaćeni radovi na proširenju, nasipanju i proboju puta, a da će isti biti predat Opštini Pljevlja do nivoa asfaltiranja.

Prva projektna dokumentacija na izgradnji pomenutog putnog pravca Kosanica-Glibaći-Bobovo-Meštrevac (Granica sa BiH prema Foči) urađena je još davne 1984. godine od strane Put Inženjeringa, a proboj puta je radila tadašnja JNA u saradnji sa Rudnikom uglja i pljevaljskom lokalnom samoupravom. Kompletan projekat putnog pravca Kosanica-Glibaći-Bobovo urađen i revidovan je 2009. godine od strane istoimene kompanije.

Stavljanje ove trase puta u punu funkciju imaće višestruki značaj, kako u doprinosu kvalitetnijoj i bezbjednijoj putnoj mreži u Crnoj Gori i Pljevljima, tako i valorizovanju poljoprivrednih i turističkih potenicijala područja Ljubišnje, kanjona Drage, ali i boljoj povezanosti mještana ovih područja sa svim putnim pravcima u pljevaljskoj opštini i cijeloj Crnoj Gori.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja