Zajedničkom saradnjom do zaštite rijeke Ćehotine

Potpisan Memorandum o saradnji za zaštitu rijeke Ćehotine

Gornji tok rijeke Ćehotine, koja svojim najvećim dijelom protiče kroz teritoriju opštine Pljevlja, krije mnoga prirodna i kulturna bogatstva, od izuzetnog značaja za Crnu Goru, ali i cijeli region. Važnost rijeke Ćehotine, koja pripada crnomorskom slivu i ima prekogranični značaj, prepoznala je i Opšina Pljevlja, koja je danas potpisala Memorandum o saradnji sa nevladinim organizacijama Eko-tim, Da zaživi selo, WWF Adria i The Nature Conservancy. Cilj ove saradnje je očuvanje gornjeg toka rijeke Ćehotine, njenih vrijednosti i potencijala.

Inicijativa „Za našu Ćehotinu“ želi valorizovati sve biodiverzitetske i kulturno-istorijske vrijednosti gornjeg toka Ćehotine. U cilju očuvanja autohtonih biljnih i životinjskih vrsta, zadržavanja niskog nivoa intervencija u prostoru i velikih pejzažnih vrijednosti, potrebno je, u skladu sa Zakonom o zaštititi prirode Crne Gore, zaštititi gornji tok rijeke, kako bi se spriječile potencijalne prijetnje koje bi mogle ugroziti sveukupnu vrijednost ovog područja.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, Opšina Pljevlja je i službeno podržala inicijativu, čime su se svi partneri obavezali aktivno raditi na zaštiti Ćehotine, podizanju svijesti građana Pljevalja o značaju rijeke Ćehotine i održivom razvoju, uz poštovanje uslova zaštite prirode.

„Ovo je značajan korak za zaštitu riječnog bogatstva Crne Gore kojim se šalje jasna poruka da i na lokalnim nivoima postoji želja i potreba za saradnju s civilnim sektorom. Vjerujemo kako će ovo partnerstvo rezultirati zaštitom gornjeg toka rijeke Ćehotine i postaviti temelje održivijoj budućnosti Pljevalja i cijele Crne Gore“, poručili su iz inicijative „Za našu Ćehotinu“.

Zaštitom gornjeg toka Ćehotine stvorile bi se nove mogućnosti za ekonomski i socijalni razvoj cijelog područja koji se temelji na principima zaštite prirode.

Prema Strateškom planu razvoja Opštine Pljevlja 2021-2025, opština Pljevlja posjeduje značajne prirodne resurse sa bogatim biodiverzitetom. Zbog specifičnosti, kako prirodnih tako i privrednih, za očuvanje biodiverziteta i prirodnih potencijala, najveću pažnju zaslužuje upravljanje područjima sa posebnim prirodnim karakteristikama, kao što je područje rijeke Ćehotine, uzimajući u obzir da se ona koristi i kao vodoizvorište grada“, poručili su iz Opštine Pljevlja.

Ova inicijativa primjer je kako se saradnjom javnog i civilnog sektora može raditi na realizaciji zajedničke vizije održivog razvoja i zaštite prirode, čime se doprinosi i ostvarenju ideje Crne Gore kao ekološke države. Samo zajedno možemo izgraditi bolje, pravičnije i zelenije društvo u kojem ima mjesta i za prirodu i ljude.