Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima”  komponenta II, za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „ Mjera za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima“ komponenta II, objavljenim dana 22.09.2023.godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima”  komponenta II”, završava dana 02.10.2023.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2023.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 02.10.2023.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu