Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Mjere za poboljšanje života u ruralnim područjima”, komponenta I, za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „ Mjere za poboljšanje života u ruralnim područjima“ komponenta I, objavljenim dana 17.07.2023.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Mjere za poboljšanje života u ruralnim područjima”,komponenta I završava dana 21.12.2023.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2023.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 21.12.2023.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu                                                        VDSEKRETAR a

Služba za poljoprivredu mr Danko Šarančić