Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru “Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanju standarda u stočarskoj proizvodnji “ za 2021.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanju standarda u stočarskoj proizvodnji”za 2021.godinu, objavljenim dana 22.04.2021.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanju standarda u stočarskoj proizvodnji “ za 2021.godinu

završava dana 24.11.2021.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2021.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 24.11.2021.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu