Materijali za XXV sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Zapisnik sa XXIV sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 29.09.2021. godine

Predlog Dnevnog reda za XXV sjednicu Skupštine opštine

Predlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Predlog Odluke o premijama za otkup mlijeka

Predlog Odluke o otpisu duga

Predlog Odluke o određivanju naziva ulica u Pljevljima

Predlog Odluke o određivanju mjesečne novčane naknade za zakup prostora potrebnog za rad političkih subjekata koji imaju odbornike u Skupštini opštine Pljevlja

Predlog Odluke o naknadam za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji opštine Pljevlja

Predlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Predlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Predlog Odluke o dopunama Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Vodovod“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Komunalne usluge“ Pljvlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Grijanje“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Čistoća“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o finansiranju između Programa Ujedninjenih nacija za razvoj i Opštine Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Pozivi za radna tijela

Odgovori na odbornička pitanja

Izvještaj sa XXI sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Izvještaj sa I sjednice Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Informacija o učešću Opštine Pljevlja u regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (RELOAD2)