Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “ Nabavka visokih tunela i profesionalnih plastenika” za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Nabavka visokih tunela i profesionalnih plastenika“ objavljenim dana 17.07.2023.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Nabavka visokih tunela i profesionalnih plastenika“, završava dana 20.12.2023.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2023.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 20.12.2023.god. neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu

VD  S E K R E T A R

mr Danko Šarančić