Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru “Podrška proizvodnji rasada povrća,cvijeća i ljekobilja” za 2021.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za mjeru „ Podrška proizvodnji rasada povrća ,cvijeća i ljekobilja“ objavljenim dana 23.04.2021.godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška proizvodnji rasada povrća ,cvijeća I ljekobilja”, završava dana 30.07.2021.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2021.godinu.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 30.07.2021.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu
Služba za poljoprivredu
Adresa: Kralja Petra I br. 48
84210 Pljevlja
Crna Gora
tel: +382 69 308 199
www. pljevlja.me