Закључен Јавни позив за додјелу подршке кроз мјеру  „Подршка у набавци опреме за наводњавање”  за 2024. годинуЗакључен Јавни позив

Секретаријат за привреду – Служба за пољопривреду Општине Пљевља у складу са  Програмом о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2024. годину – Агробуџетом, у вези са Јавним позивом  за додјелу подршке за мјеру „Подршка у набавци опреме за наводњавање“, објављеним дана 12.03.2024. године на сајту Општине и огласној табли у Служби за пољопривреду

О Б А В Ј Е Ш Т А В А

Пољопривредне произвођаче да се Јавни позив за мјеру „Подршка у набавци опреме за наводњавање”, завршава дана 06.06.2024. године, због утрошка средстава опредјељених кроз Агробуџет за 2024. годину.

Захтјеви за остваривање права на средства подршке поднијети након 06.06.2024. године неће бити подржани.

Секретаријат за привреду                                                                    

Служба за пољопривреду                                                 

           Секретар

Мр Данко Шаранчић