Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške za mjeru “Program prerade poljoprivrednih proizvoda” za 2021.godinu

Zaključen Javni poziv

za dodjelu podrške za mjeru “Program prerade poljoprivrednih proizvoda” za 2021.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Program prerade poljoprivrednih proizvoda” za 2021.godinu objavljenim dana 23.04.2021.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za dodjelu podrške za mjeru “Program prerade poljoprivrednih proizvoda” za 2021.godinu, završava dana 01.12.2021.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2021.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 01.12.2021.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu

                                                                                                                                SEKRETAR

Budimir Bajčetić