Zavičajni muzej – Izložba nalaza i prezentacija rezultata iz 2019. godine

U četvrtak, 26. decembra, sa početkom u 19 h, Zavičajni muzej organizuje dvije aktivnosti vezane za prezentaciju antičkog lokaliteta Municipium S. U prvo dijelu programa biće otvorena izložba nalaza i prezentacija rezultata arheoloških istraživanja koje je sproveo Centar za konzervaciju i arheologiju 2019. godine. U drugom dijelu programa biće predstavljena aplikacija pod nazivom „Rimsko nasljeđe Balkana“, Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA

Nova istraživanja na samom gradu započeo je Centar za konzervaciju i arheologiju 2017. godine. Ovogodišnja kampanja arheoloških istraživanja rezultirala je posebno važnim nalazima ostataka arhitekture i predmeta svakodnevne upotrebe – grnčarije, novca i pojedinih ukrasnih predmeta. Dio ovih nalaza otkriven je u sigurnom hronološkom kontekstu, što će doprinijeti razumijevanju istorije grada i definisanju vremena izgradnje i prepravki na arhitektonskim objektima. Pored predmeta koji svjedoče o životu stanovnika grada, u najdubljim slojevima pronađeni su artefakti koji se mogu dovesti sa populacijama koje su tu egzistirale u posljednjim decenijama starog vijeka. Brojni ostaci grnčarije mogu se dovesti u vezu sa kulturom Kelta, koji su očigledno bili značajan etnički supstrat u predrimsko vrijeme Municipiuma S. Na otvaranju izložbe govoriće vođa arheoloških istraživanja mr Mile Baković.
U drugom dijelu programa biće predstavljena aplikacija pod nazivom „Rimsko nasljeđe Balkana“, Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DIGI.BA koji je dobio podršku Western Balkans Fund-a. Radi se o virtuelnoj prezentaciji kulturnih spomenika iz rimskog perioda koji će biti predstavljeni u VR digitalnim pričama u okviru aplikacije koja će biti dostupna na Internetu i postavljena u muzeje na lokacijama arheoloških nalazišta. Pored lokaliteta Municipium S, aplikacija će omogućiti virtuelnu posjetu rimskim lokalitetima – vila Terme na Ilidži kod Sarajeva, Viminacium kod Požarevca i amfiteatar u Draču.  
Na otvaranju izložbe govoriće vođa arheoloških istraživanja arheolog mr Mile Baković iz Centra za konzervaciju i arheologiju. Aplikaciju  „Rimsko nasljeđe Balkana“ predstaviće koordinatorka projekta prof. dr Selma Rizvić sa Fakulteta za elektrotehniku, Univerziteta u Sarajevu. Moderator programa biće dr Branko Banović, direktor Zavičajnog muzeja Pljevlja.

Dobrodošli!