Материјали за VII сједницу СО Пљевља

Информација о евиденцији непокретне имовине на којој право располагања има Општина Пљевља за 2021. године

Извјештај о извршењу Буџета Општине Пљевља за период I-VI 2023. године

Извјештај о раду Предсједника општине Пљевља и раду органа управе и служби Општине Пљевља за 2022. године

Извјештај о раду ДОО „Гријање“ Пљевља за 2022. годину

Извјештај о раду ДОО „Водовод“ Пљевља за 2022. годину

Извјештај о раду ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и лица са инвалидитетом Пљевља

Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека „Стеван Самарџић“ Пљевља за 2022. годину

Извјештај о раду ЈУ Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ за 2022. годину

Извјештај о раду ЈУ Завичајни музеј Пљевља за 2022. годину

Извјештај Одбора за избор и именовања

План заштите и спашавања од екстремних метереолошких појава

Позиви за радна тијела

Предлог Одлуке о давању на управљање и коришћење радних возила својина Опптине Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Водовод“ Пљевља

Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Гријање“ Пљевља

Предлог Одлуке о давању на управљање и коришћење радног возила и опреме својина Општине Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Локални путеви“ Пљевља

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању Директорице ЈУ Завичајни музеј Пљевља

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм и план рада ЈУ Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада ДОО „Центар за спорт и рекреацију“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Чистоћа“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Гријање“ за 2023. године

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Комуналне услуге“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Локални путеви“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Водовод“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ Народна библиотека „Стеван Самарџић“ Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ Завичајни Музеј Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада за 2023. годину ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и лица са инвалидитетом Пљевља

Предлог Одлуке о именовању Општинске изборне комисије

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Одбора за друштвене дјелатности

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Одбора за финансије, економију и развој

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Одбора за планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Одбора за статут и прописе

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Савјета за давање предлога назива насеља, улица и тргова

Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Савјета за родну равноправност

Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу „Комуналне услуге“ Пљевља

Предлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Статута Општине Пљевља

Предлог Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе прикључења локалног пута на магистрални пут Пљевља – Пријепоље