Agencije za zaštitu konkurencije utvrdila da je Odluka Opštine Pljevlja o prihvatanju mjera u cilju umanjenja negativnih eknomskih posledica usled epidemije Covid 19 u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći

Rješenjem Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije od 22.oktobra 2020. godine u postupku ocjene usklađenosti po prijavi državne pomoći podnijetom od strane Opštine Pljevlja, utvrđeno je da je Odluka o prihvatanju mjera Opštine Pljevlja u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19 – u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, koju je Skupština opštine Pljevlja usvojila na sjednice održanoj 15. juna 2020. godine.

Prema rješenju Savjeta Opštini Pljevlja se nalaže da prilikom dodjele državne pomoći poštuje maksimalni ukupni iznos pomoći po preduzeću koji je propisan Zakonom o kontroli državne pomoći. Pomoć se može dodijeliti u obliku direktnih bespovratnih sredstava, poreskih olakšica i povoljnih uslova plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su otplate, jemstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uslovom da ukupna nomilnalna vrijednost takvih mjera na prelazi ukupnu gornju granicu propisanu  Zakonom. Takođe, kako bi se osiguralo poštovanje ukupne gornje granice,  Opština Pljevlja je u obavezi da primjeni načelo kumulacije svih državnih pomoći i poštuje ograničenja koja su sadržana u Privremenom okviru mjera državne pomoći u svrhu podrške ekonomiji u aktuelnoj pandemiji Covid 19.

Podsjećamo da je Odlukom o prihvatanju mjera Opštine Pljevlja u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19 predviđen niz mjera kojim će se državna pomoć dodijeliti putem direktnih bespovrantih sredstava i putem odlaganja potraživanja, i to, po osnovu direktnih bespovratnih sredstava, ukupno 220.000 eura, i po osnovu odlaganja poreskih potraživanja ukupno 1.000.000 eura.

Odlukom je predviđena dodjela državne pomoći preduzetnicima, malim i srednjim privrednim društvima, preduzećima čiji je osnivač Opština, a koja obavljaju komunalne djelatnosti od javnog interesa. Izvjestan dio mjera, indirektno je usmjeren na korisnike usluga, odnosno privredne subjekte koji nisu obavljali djelatnost zbog naredbe Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Takođe, dva seta mjera u skladu sa Odlukom se odnose na fiskalne poreske olakšice. Jedan dio olakšica se odnosi na nezaduživanje u periodu zabrane rada privrednih subjekata koji zbog epidemije Covid 19 nisu obavljali svoje djelatnosti, što je definisano propisima iz oblast koji regulišu određenu vrstu poreza i dažbina, kao lex specialis iz tih oblasti, pa se iste mogu smatrati već propisanom zakonskom obavezom. Drugi dio se odnosi na postupanje organa nadležnog za naplatu prihoda, na način da se do određenog perioda neće preduzimati mjere prinudne naplate obaveza koje prije tog roka dospiju na naplatu ili će se omogućiti podnošenje zahtjeva za odlaganje plaćanja.

U Rješenju je naglašeno da se pomoć ne može dodijeliti preduzećima koja su već bila u poteškoćama na dan 31. decembar 2019, kao i da je Opština Pljevlja opredijelila trajanje državne pomoći do 31.12.2020, odnosno da ako se pomoć dodijeljuje u obliku poreske olakšice, poreske obaveze za koju je olakšica odobrena moraju nastati nakjasnije do 31. decembra 2020. godine.

Setom mjera koje su usvojene Odlukom, Opština planira da dodijeli državnu pomoć od 101 do 500 korisnika.

U vezi sa gore navedenim, Opštini Pljevlja se nalaže da na svojoj internet stranici objavi sve relevantne informacije o svakoj pojedinačnoj pomoći dodijeljenoj u svrhu podrške za Covid 19, u roku od 12 mjeseci od trenutka dodjele, da dostavlja godišnje izvještaje Agenciji za zaštitu konkurencije i najkasnije do 31. decembra da dostavi popis državnih pomoći u svrhu podrške ekonomiji u pandemiji Covid 19.

Takoše, Opština se obavezuje da osigura i vođenje detaljne evidencije koja sadrži sve informacije potrebne kako bi se utvrdilo da su ispunjeni propisani uslovi, kao i da evidenciju čuva 10 godina nakon dodjele pomoći. Takođe zadužuje se da sve državne pomoći dodijeljene u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji unese u registar državne pomoći Covid 19.

Razmatrajući dostavljenu dokumentaciju koju je podnijela Opština Pljevlja, Agencija je ocijenila da je Odluka o prihvatanju mjera Opštine Pljevlja u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19 u skladu sa unutrašnjim tržištem i da se radi o primjerenim državnim pomoćima, koje su dobro usmjerene, kako bi se ublažila šteta nastala za zdrava preduzeća i očuvao kontinuitet ekonosmke aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije COVID 19.

Kabinet predsjednika