JAVNI POZIV za dodjelu podrške Proizvodnji jagodastog voća za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere Podrška proizvodnji jagodastog voća.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17 ) i  registrovane Nevladine organizacije čija se djelatnost odnosi na voćarsku proizvodnju.

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 • Postojeće zasade jagodastog voća u vidu direktnog plaćanja
 • Nabavku sadnog materijala
 • Nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka
 • Nabavku đubriva
 • Nabavku opreme za preradu, čuvanje i pakovanje proizvoda u voćarstvu
 • Infrastrukturne investicije od značaja za održivost proizvodnje

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
  • Podnosilac zahtjeva za podršku u vidu direktnog plaćanja treba da posjeduje minimum  0.10ha jagodastog voća.
  • Gustina sadnje po ha je za jagode 40.000, maline 10.000, borovnice 2.500, kupine i aronije 2.000 sadnica
  • Nabavka sadnog materijala podržava se za  površinu do 0,30ha
  • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
  • Investicija se mora realizovati u 2022.godini, a za nabavku sadnog materijala i đubriva prihvatljiva je i investicija realizovana u jesen 2021.godine
  • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

VISINA PODRŠKE

 • Direktna podrška po ha zasada jagodastog voća iznosi 600,00€/ha
 • Za nabavku sadnog materijala iz prethodne i tekuće godine podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije
 • Za nabavku sitne mehanizacije, opreme i priključaka, podrška iznosi:za prskalice i opremu do 50%, kopačice do 40% i  trimere do 30% vrijednosti investicije.
 • Za nabavku đubriva iz prethodne i tekuće godine, podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije ,a maksimalni iznos je 1000,00€ /ha zasada jagodastog voća.
 • Za nabavku opreme za preradu, čuvanje i pakovanje proizvoda u voćarstvu, podrška iznosi  do 50% vrijednosti investicije,a maksimalni iznos je 900,00€
 • Za infrastrukturne investicije podrška iznosi do 50% vrijednosti investicije,a maksimalni iznos je 500,00€

Minimalna vrijednost investicije je 100,00€.

Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 2.500,00 € u toku godine.

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne  i terenske kontrole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva Nevladina organizacija Rješenje o registraciji 
 • Za podršku u vidu direktnog plaćanja dokazi o postojećim zasadima iz MPŠV
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
  • fiskalni račun sa otpremnicom
  • u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za mehanizaciju/opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 07.04.2022.godine  do  20.12. 2022.godine.

Javni poziv će se zavšiti prije 20.12. 2022.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “Podrška proizvodnji jagodastog voća“.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva , kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva. Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena mehanizacija/oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške .

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: vera.radovanovic@pljevlja.co.me

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE “PODRŠKA PROIZVODNJI JAGODASTOG VOĆA” – AGROBUDŽET 2022.god. možete pogledati OVDJE.