Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora

v.d. Dragan Šubarić, dip.ing.građevine