Секретар Секретаријата за уређење простора

в.д. Драган Шубарић, дип. инж. грађевине