Obavještenja o podnijetim zahtjevima


06.08.2020.

 • Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

  O B A V J E Š T A V A

  zainteresovanu javnost

  da je SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

  U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu  javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova.

  Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine, je do 13.08.2020. godine.

   

  Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

  dana.krezovic@pljevlja.co.me


14.11.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A   zainteresovanu javnost

da je Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije „Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu  javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, je 21.11.2019. godine.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

– Dokumentacija za odlučivanje