Материјали за 4. Сједницу Скупштине општине Пљевља

Извјештај о попуни одборничког мјеста

Извјештај Одбора за избор и именовања

Предлог Одлуке о давању сагласности на Рјешење Предсједника Општине о именовању Подпредсједника општине Пљевља

Предлог Одлуке о именовању Одбора за друштвене дјелатности

Предлог Одлуке о именовању Одбора за финансије, економију и развој

Предлог Одлуке о именовању Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу

Предлог Одлуке о именовању одбора за планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност

Предлог Одлуке о именовању Одбора за развој села и пољопривреде

Предлог Одлуке о именовању Одбора за Статут и прописе

Предлог Одлуке о именовању Савјета за давање предлога назива насеља, улица и тргова

Предлог Одлуке о иоменовању Савјета за родну равноправност

Предлог Одлуке о именовању Савјета за заштиту животне средине

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора Директора ДОО „Центар за спорт и рекреацију“ Пљевља

Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО „Чистоћа“ Пљевља

Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО „Гријање“ Пљевља

Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО „Комуналне услуге“ Пљевља

Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО „Локални путеви“ Пљевља“

Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО „Водовод“ Пљевља

Рјешење о именовању Савјета ЈУ Центар за културу Пљевља

Предлог Рјешења о именовању Савјета ЈУ Народна библиотека „Стеван Самарџић“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању Савјета ЈУ Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању Савјета ЈУ Завичајни музеј Пљевља

Записник са 3. Сједнице Скупштине општине Пљевља