Objavljen Treći IPARD javni poziv za podršku prerađivačkom sektoru

Nakon javnih poziva za podršku preradi kroz IPARD program objavljenih u 2018. i 2019. godini,  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz finasijsku potporu Evropske unije nastavlja sa dodjelom podrške kroz novi javni poziv koji je objavljen 15. decembra 2020. godine.

Treći javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.

Kroz ovakvu bespovratnu podršku preradi u sektoru poljoprivrede, malim i srednjim preduzećima će biti na raspolaganju novih 11,3 miliona eura podrške a  ulaganja će se moći usmjeriti u slijedeće sektore: prerada mlijeka; prerada mesa; proizvodnja vina; prerada voća i povrća (uključujući žitarice, pečurke, aromatično i ljekovito bilje); prerada maslina; prerada ribe i akvakulture.

Rok za podnošenje aplikacija je 15. mart 2021. godine.

Informacije vezane za Treći javni poziv biće dostupne na linku: https://ipard.gov.me/vijesti/237081/Treci-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-finansijske-podrske-za-Mjeru-3-Investicije-u-fizicki-kapital-za-preradu-i-marketing-poljo.html, a svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i internet stranice za IPARD program –https://ipard.gov.me.

Iako je do sada, za svaki od objavljenih IPARD javnih poziva, praksa bila da se organizuju radionice u gotovo svakoj opštini Crne Gore, usled novonastale situacije izazvane pandemijom Covid 19, radionice će ove godine biti organizovane nešto drugačije i to putem internet platforme i pojedinačnih sastanaka sa zainteresovanim prerađivačima. Izvor: https://ipard.gov.me/