Opština Pljevlja izabrana za realizaciju pilot projekta: Softver za administriranje lokalnih javnih prihoda

Pored optimizacije opštinske administracije u cilju stvaranja uslova za efikasnijim i efektivnijim trošenjem javnih sredstava za rad organa lokalne uprave, veoma važan segment je digitalna tranfsormacija u cilju bolje komunikacije ka i od građana. U prethodnom periodu učinjeno je dosta na ovom planu, tako da i izbor Opštine Pljevlja kao jedne od ukupno pet crnogorskih za status pilot opštine u projektu „Efikasne i transparentne lokalne samouprave“ koji se odnosi na korišćenje softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda, nije slučajan.

Učešćem u ovom programu, koji je projekat Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Zajednice opština Crne Gore, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja daće doprinos u pripremi, testiranju i kasnije korišćenju ovog softvera.

Jedna od komponenti projekta odnosi se na uspostavljanje jedinstvenog operativnog sistema svim opštinama, za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

Softverom će biti omogućeno, kako Opštini Pljevlja tako i ostalim crnogorskim opštinama, kvalitetnije objedinjavanje i integracija baza podataka između opština i Uprave za nekretnine Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva javne uprave i Poreske uprave i na taj način će se poboljšati evidencija i naplata lokalnih prihoda.

UNDP i Zajednica opština Crne Gore organizovali su u decembru 2019. godine u Podgorici prezentaciju projekta na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti i naredni koraci u uspostavljanju integralnog sistema za administriranje lokalnih javnih prihoda. Predstavnici Opštine Pljevlja uzeli su aktivno učešće u prezentaciji čime su iskazali zainteresovanost za aktivnije učešće u samom projektu i dobijanja statusa jedne od pet pilot opština.

Nakon finalizacije softvera i njegovog puštanja u funkciju, sve opštine će imati pravo na besplatno korišćenje softvera. Pored naše opštine, status pilot opštine će imati i Glavni grad Podgorica, Opština Berane, Opština Bijelo Polje i Opština Tivat. Na ovaj način pored efikasnijeg rada opštinskih službenika ostvariće se i značajna ušteda sredstava koja su trošena za održavanje šarolikih softverskh rješenja i izradu novih.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja