OPŠTINA PLJEVLJA RASPISALA TENDERE ZA ASFALTIRANJE: OVE GODINE MILION I PO EURA ZA NOVI ASFALT U GRADU I NA SEOSKIM PUTEVIMA

Opština Pljevlja je raspisala je tendere za asfaltiranje makadamskih puteva ka selima i saobraćajnica u gradu.

Investicionim ulaganjem u seosku putnu infrastrukturu, Opština Pljevlja će tokom ove građevinske sezone asfaltirati novih 9,5 kilometara seoskih puteva, i izvršiti sanaciju postojećih oštećenih asfaltnih površina u količini od oko 18.500m². Planirano je da za ove poslove Opština investira više od milion eura.

Tenderom, koji je otvoren do 1. avgusta, predviđeno je asfaltiranje makadamskih kolovoznih površina na 32 seoska putna pravca na veoma razgranatoj putnoj mreži, ukupne dužine 9.450 metara.

Opština Pljevlja će ove godine, kao i prethodnih godina, finansirati sanaciju oštećenja na putnim pravcima koji su definisani u skladu sa ranije iskazanim potrebama građana i poštovanjem principa ravnomjerne zastupljenosti mjesnih zajednica, a na najoštećenijim dionicama biće stavljen novi asfalt.

Kako je definisano tenderskom dokumentacijom, dostupnom na sajtu Direktorata za politiku javnih navbavki https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/21623, rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Opština Pljevlja je, takođe ponovila tender za asfaltiranje gradskih saobraćajnica u iznosu od oko 500.000 eura, kako bi se poslovi na održavanju i modernizaciji gradskih saobraćajnica mogli biti završeni do kraja građevinske sezone.

Tender za izvođenje radova https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/21615 na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama raspisan je u skraćenom roku i otvoren je do 15. jula, a rok za izvođenje radova je 45 dana od uvođenja izabranog izvođača u posao.

Kabinet predsjednika Opštine