OSNAŽIVANJE SARADNJE LOKALNE UPRAVE I MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović ugostio je danas u svom Kabinetu predstavnike Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija na čelu sa vd. Generalnom direktoricom Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave mr Milenu Vukotić-Jelušić sa saradnicima.Predsjednik Igor Golubović prezentovao je dosadašnji rad lokalne uprave u dijelu optimizacije javne uprave i stvaranju kvalitetnijih i boljih uslova za rad opštinskih službenika i namještenika, kao i o ovorenim pitanjima koje lokalna administracija ima sa državnim organima i institucijama.Generalna direktorica Vukotić-Jelušić naglasila je da je osnaživanje međusobne saradnje kroz partnerski odnos sa jedinicama lokalne uprave jedan od prioriteta Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, kao i unaprjeđenje rada organa lokalne samouprave kroz sistem upravnog nadzora.Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno identifikovati barijere i probleme u vršenju, kako izvornih, tako i provjerenih i prenesenih poslova, kao i sagledati potencijalna rješenja za njihovo ublažavanje ili otklanjanje.Nakon sastanka, predstavnici Ministarstva su organizovali sastanak u Sali Skupštine opštine Pljevlja  sa svim rukovodiocima lokalne uprave, na kojem se diskutovalo o ovim temama.