Predsjednik Opštine Pljevlja u posjeti Otvorenom centru „Bona Fide“

Opština Pljevlja i Otvoreni centar „Bona Fide“ nastaviće sa odličnom saradnjom i zajedničkim naporima na podizanju svijesti i pružanju podrške i pomoći najranjivijim kategorijama lica, prije svega ženama i djeci žrtvama porodičnog nasilja, zaključak je sa sastanka predsjednika Opštine Pljevlja Igora Golubovića sa saradnicima i direktorice ove ustanove Sabine Talović. Sastanak je održan u ponedeljak (30. decembar 2019. godine) u prostorijama organizacije „Bona Fide“.

Predsjednik Opštine iskazao je zadovoljstvo što ovakav centar koji izlazi u susret najranjivijim kategorijama društva postoji i opstaje već dvadeset godina u Pljevljima.

„Otvoreni centar „Bona Fide“ pruža podršku osjetljivim grupama u našem gradu, prije svega ženama i djeci podvrgnutim nasilju, a takođe se aktivno bavi osnaživanjem žena na ruralnom području.  Zadovoljstvo mi je što je i Opština Pljevlja prepoznata kao institucija koja baštini i njeguje podršku takvim organizacijama“, istakao je Golubović, koji je iskoristio priliku da pozove sva privredna društva i preduzetnike da u skladu sa svojim mugućnostima pruže  pomoć ovakvoj i organizacijama koje se bave humanim radom i aktivizmom u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Direktorica Otvorenog centra „Bona Fide“ Sabina Talović istakla je da je bio veliki izazov za nj održati ovakav tip aktivističke organizacije, koja je nedavno navršila dvadeset godina postojanja.

„Centralni predmet našeg razgovora bila je podrška Opštine Pljevlja koju naš Centar svakako ima i različiti oblici saradnje koji bi negdje u perspektivi mogli da rezultiraju nekim većim projektima“, kazala je direktorica Talović.

Tokom sastanka je konstatovan značajan napredak Crne Gore u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, kvalitetan zakonski okvir i efikasnost u primjeni zakona iz ove oblasti. Takođe je ocijenjeno potrebnim da državne instutucije i civilni sektor uspostave sinhronizovan rad kako bi se adekvatno odgovorilo na nove izazove i istovremeno doprinijelo daljem unapređenju u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.

Kabinet predsjednika