Skromni pokloni Opštine Pljevlja povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba

Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа sе u svijеtu i kоd nаs оbеljеžаvа 1. оktоbrа, u sklаdu sа Rеzоluciјоm 45/106 kојu је prоglаsilа Gеnеrаlnа skupštinа Uјеdinjеnih nаciја 14. dеcеmbrа 1990. gоdinе, sа ciljеm dа sе nаglаsi vаžnоst prilаgоđаvаnjа živоtnоg оkružеnjа pоtrеbаmа i spоsоbnоstimа stаnоvnikа trеćеg dоbа. Nakon ove inicijative, Generalna skupština UN je 1991.godine, u skladu sa rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe.

Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da starijim osobama osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu sa njihovim mogućnostima.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijh osoba, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja je ove godine pripremio skromne poklone za sve korisnike programa „Njega starih lica u opštini Pljevlja“. Poklone su u skladu sa epidemiološkim mjerama podijelile vrijedne gerontodomaćice.

Napominjemo da je Opština Pljevlja jedina opština u Crnoj Gori koja već sedamnaest godina neprekidno sprovodi program „Njega starih lica u opštini Pljevlja“.

Ova godina, kao i prethodna, sa sobom nosi veliku borbu i to je borba sa koronavirusom. Gerontodomaćice predano i profesionalno obavljaju svoje poslove, ulažući maksimalne napore da ispoštuju sve propisane mjere zaštite, u cilju očuvanja zdravlja i života naših korisnika.

Obzirom da se dekada od 2020. do 2030. godine promoviše kao Dekada zdravog starenja, Sekretarijat za društvene djelatnosti je pripremio i brošuru „Preporuke za zdravo starenje“ koje će biti podijeljene građanima opštine Pljevlja.   

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja