Слободан приступ информацијама

Кадровски план за 2023. годину

Водич за приступ информацијама у посједу Кабинета Предсједника Општине за 2022. године

Програм рада Кабинета Предсједника Општине за 2023. годину

Програм рада Кабинета Предсједника Општине за 2022. годину

Водич за приступ информацијама у посједу Кабинета предсједника општине Пљевља 2023. година

Водич за приступ информацијама у посједу Кабинета предсједника општине Пљевља 2020. година

Водич за приступ информацијама у посједу КАбинета предсједника општине Пљевља 2021. година

Списак запослених у Кабинету предсједника општине

Списак јавних функционера и њихова зарада

Упутство за попуну обрасца захтјева за приступ информацији

Образац захтјева за приступ информацији

ЈАВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Програм рада кабинета Предсједника општине за 2021. годину

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЈЕДНИКАОПШТИНЕ ПЉЕВЉА И РАДУ ОРГАНА УПРАВЕ И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РЈЕШЕЊА СПИ

Мрежа за афирмацију невладиног сектора – МАНС

Мрежа за афирмацију невладиног сектора – МАНС

Мрежа за афирмацију невладиног сектора – МАНС

НВО Еколошко друштво „Брезница“

НВУ Удружење младих „Алтернатива“

НВУ Удружење младих „Алтернатива“

НВУ Удружење младих „Алтернатива“

НВУ Удружење младих „Алтернатива“

НВО Правни центар

Центар за грађанско образовање,

НВУ Удружење младих „Алтернатива“

Центар за развој

Институт Алтернатива

Греен Хоме

Ецо-Теам

Греен Хоме