U Opštini Pljevlja potpisani ugovori o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Od osam projekata koji će se finansirati sredstvima Opštine Pljevlja, njih pet usmjereno na brigu o mladima

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović potpisao je danas sa predstavnicima pljevaljskog civilnog sektora ugovore o finansiranju projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu.

Predsjednik Golubović kazao je da se ovakve aktivnosti lokalne uprave uspješno sprovode u kontinuitetu i da je zadovoljan što podrška pljevaljske lokalne uprave civilnom sektoru ne izostaje. Kako je naglasio, zadovoljstvo je tim veće kada se ostvari saradnja koja za krajnji cilj ima unaprijeđenje kvaliteta života u Pljevljima.

„Pojačano učešće civilnog sektora i građanskih aktivista u javnom i društvenom životu grada je za nas u lokalnoj upravi veoma važno, pa vjerujem da će benefiti vaših projekata za koje će Opština Pljevlja pružiti bespovratnu finansijsku podršku, biti vidljivi i dostupni građanima, jer su iz potreba građana i nastali“, kazao je Golubović.

On je istakao da su sredstva Budžeta opštine Pljevlja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u iznosu od 20.000 eura, ovim konkursom utrošena, a da je za narednu budžetsku godinu predviđeno povećanje istih. Golubović je takođe napomenuo da Opština Pljevlja opredjeljuje značajnu podršku razvoju preduzetništva i ženskog preduzetništva, te da su sredstva Opštine Pljevlja za ove namjene za narednu godinu uvećana sa 18.000 na 30.000 eura.

„Prioritetnim oblastima za finansiranje projekata NVO u Pljevljima definisali smo one koje se tiču brige o mladima, zaštite starijih lica, lica sa invaliditetom, zapošljavanja, zaštite životne sredine, kulture, i mogu da izrazim posebno zadovoljstvo što je od osam projekata koji će se finansirati sredstvima Opštine Pljevlja, njih pet usmjereno na brigu o mladima, jer je ostanak svakog mladog čovjeka u Pljevljima veoma važan za sve nas i činimo sve napore da ih raznim aktivnostima i ulaganjima zadržimo u rodnom gradu“, zaključio je predsjednik Opštine Pljevlja.

Sredstva za realizaciju projekata za 2021. godinu, na javnom Konkursu Opštine dobilo je osam nevladinih organizacija: NVO „Legalis“ za projekat „Mladost znanje za bolje preduzetničko stanje“ u iznosu od 3.200,00 eura, NVO „Informativni centar Pljevlja“ za projekat „Informiši se – Zaposli mlade OSI“ u iznosu od 1.469,60 eura, NVO „Sport za sve“ za projekat „Zdravlje na prvom mjestu“ u iznosu od 3.200,00 eura, NVO „Da zaživi selo“ za projekat „Vratimo miris jorgovana“ u iznosu od 3.200,00 eura, NVO „Korak ispred“ za projekat „Informiši mlade o zdravom stilu života – u zdravlju je ljepota“ u iznosu od 3.056,00 eura, NVO „Vjeternik“ za projekat „Briga o starim licima u rudarskom naselju Šula“ u iznosu od 3.121,31 eura, NVO „Ekološko društvo Breznica“ za projekat „Podizanje ekološke svijesti građana kroz primjenu alternativnosg prevoznog sredstva „Vozim bicikl za čistija Pljevlja““ u iznosu od 3.176,00 eura, NVO „Sport spaja“ za projekat „Otvorene zabavne škole fudbala za zdravo društvo“ u iznosu od 489,63 eura,

Na Konkurs je bilo prijavljeno 15 projekata, a Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama odluku je donijela nakon vrednovanja prijava shodno utvrđenim kriterijumima.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja