U SARADNJI SA OPŠTINOM PLJEVLJA, MENSA CRNE GORE ORGANIZUJE TESTIRANJE BAZIČNE INTELIGENCIJE U PLJEVLJIMA 22.4.2023. GODINE

Testiranje će se održati u gimnaziji sa početkom u 11h.

U slučaju organizacije testiranja u više grupa, bićete naknadno obaviješteni o tačnom terminu.

*TESTIRANJE JE BESPLATNO ZA:*

-Kandidate koji imaju dokument izdat od strane FL Pljevlja;

– Sve kandidate koji su dobrovoljni davaoci krvi ukoliko su dali krv u prethodnih 6 mjeseci i imaju potvrdu koju izdaje Zavod za tranfuziju (u komentar na kraju prijave stavite napomenu da ste davalac krvi).

_*ZA OSTALE ZAINTERESOVANE* cijena testiranja je 20€, dok za mlađe od 29 godina i starije od 60 godina iznosi 15€_.

_Uplate se vrše na žiro račun br. 520-14442-11 kod Hipotekarne banke, primalac uplate: Mensa Crne Gore, Podgorica.

Na uplatnici je neophodno navesti ime i prezime kandidata (ukoliko ne uplaćuje kandidat, ime i prezime kandidata navesti u polju „Svrha uplate“), a polje „Poziv na broj odobrenja“ popuniti matičnim brojem (JMB) kandidata._

– *VAŽNO*:

*Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan identifikacioni dokument.

*Kandidati koji se prijavljuju za testiranje moraju biti punoljetni na dan testiranja.

*Učenici srednjih škola koji na dan testiranja imaju najmanje navršenih 16 godina moraju donijeti ovjerenu saglasnost roditelja.

*Mensin test možete raditi najviše tri puta u životu, pri čemu od posljednjeg testiranja mora proći više od godinu dana.

Uplate i prijave se mogu izvršiti najkasnije do 20. aprila do 23:59 časova. U slučaju odustajanja, novac se ne vraća zbog organizacijskih razloga.

Link za prijavu koja je obavezna se nalazi u nastavku: https://mensa.me/formulari/46851

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica možete se obratiti na mejl  testiranje@mensa.me

Zahvaljujemo se Opštini Pljevlja na saradnji i na činjenici da je prepoznala potencijal kod svojih gradjana i na taj način im omogućila besplatno testiranje. Biće nam zadovoljstvo da vas vidimo u što većem broju.

Mensa Crne Gore