Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Podrška proizvodnji jagodastog voća.”  za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „Podrška proizvodnji jagodastog voća “ objavljenim 17.07.2023. na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška proizvodnji jagodastog voća.”  završava dana 04.12.2023.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2023.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 04.12.2023.,neće biti podržani.

                                                                                          v.d. SEKRETAR

                                                                                        Mr.Danko Šarančić