Kонкурс за идејно рјешење естетске трансформације фасаде зграде Дома културе и ремоделације платоа Главног градског трга 13. Јул у Пљевљима

КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЕСТЕТСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ И РЕМОДЕЛАЦИЈЕ ПЛАТОА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ ТРГА 13. ЈУЛ У ПЉЕВЉИМА

COMPETITION FOR THE SELECTION OF A CONCEPTUAL DESIGN OF AESTHETIC TRANSFORMATION OF THE CULTURAL CENTRE FACILTY’S FACADE AND REMODELATION OF PLJEVLJA’S “13. JUL” MAIN CITY SQUARE PLATEAU

РАСПИС КОНКУРСA ЗА ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЕСТЕТСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ И РЕМОДЕЛАЦИЈЕ ПЛАТОА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ ТРГА 13. ЈУЛ У ПЉЕВЉИМА

COMPETITION ANNOUNCEMENT COMPETITION FOR THE SELECTION OF A CONCEPTUAL DESIGN OF AESTHETIC TRANSFORMATION OF THE CULTURAL CENTRE FACILITY’S FACADE AND REMODELLING OF PLJEVLJA’S “13. JUL” MAIN CITY SQUARE PLATEAU

Oдлука о расписивању конкурса за избор Идејног рјешења естетске трансформације фасаде зграде Дома културе и ремодулације платоа главног градског трга у Пљевљима

Изјава о прихватању услова конкурса

Statement of Acceptance of the Competition Requirements

Odgovori na pitanja