Kontakt

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE
Biljana Vukanić
Telefon: (+382) 52 300 424
E-mail: biljana.vukanic@pljevlja.co.me

SLUŽBA ZA TREZOR
Slađana Boškovič

E-mail: sladjana.boskovic@pljevlja.co.me

SLUŽBA ZA BUDŽET
Zoran Vojinović

E-mail: zoran.vojinovic@pljevlja.co.me