Sekretar Sekretarijata za finansije

v.d. Vladan Aničić,dipl.ecc