Javna rasprava

PROGRAM JAVNE RASPRAVE o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o budžetu opštine Pljevlja za 2022. godinu Nacrtu odluke o izmjeni ...
Program javne rasprave o Nacrtu budžeta Opštine Pljevlja za 2020. godinu možete pogledati ovdje. Nacrt budžeta Opštine Pljevlja za 2020.godinu ...
Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja Odluke o porezu na nepokretnosti možete pogledati ovdje ...