Služba za budžet

U Službi za budžet obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • utvrdjivanje politike finansijskog upravljanja na nivou Opštine;
  • pripremanje i izradu godišnjeg budžeta (tekućeg i kapitalnog);
  • predlaganje smjernica i srednjoročnog okvira za pripremu i planiranje prihoda i rashoda budžeta;
  • nadzor izvršenja budžeta i pripremu procjene izvršenja budžeta do kraja godine i po potrebi, izradu izmjena i dopuna budžeta;
  • kontrolu naplate prihoda i izvršavanja izdataka;
  • informisanje potrošačkih jedinica o budžetskim pitanjima;
  • razmatranje zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava podnesenih od strane potrošačkih jedinica i odobravanje (dodjelu) sredstava iz budžeta za potrošačke jedinice, kvartalno ili za neki drugi period;
  • podnošenje budžetskih izvještaja za internu i eksternu upotrebu i druge poslove iz nadležnosti ovog sekretarijata.