Sekretarijat za finansije – Žiro računi

Konsolidovani računi trezora:

  • 535-6558-96 Prva banka Crne Gore
  • 540-4565-30 Erste banka
  • 510-10139-81 Crnogorska komercijalna banka
  • 555-2838-74 Addiko banka