Materijali za XVIII Sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Dopuna dnevnog reda – Informacija o planu i programu razvoja zdravstvenog sistema na teritoriji opštine Pljevlja za 2020. godinu i ostvarivanju plana i programa za 2019. godinu.

Dopuna dnevnog reda – Utvrđivanje roka za donošenje Strateškog plana razvoja opštine Pljevlja za period od 2020. do 2025. godine

Dopuna dnevnog reda – Informacija o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine Pljevlja, ulozi i razlozima angažovanja specijalne Protivterosrističke jedinice u mjesecu februaru 2020. godine na teritoriji opštine Pljevlja

Dopuna dnevnog reda – Informacija o realizaciji zaključaka sa VII sjednice SO Pljevlja, održane 9.02.2015. godine u vezi sa stanjem životne sredine

Dopuna dnevnog reda – Izvještaj predsjednika Opštine Pljevlja o realizaciji obaveza iz člana 10a zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Odluka o finansiranju sporta

Odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Pljevlja

Izvještaj o održavanju javne rapsrave u vezi Nacrta izmjene i dopune Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna, opšta i posebna parkirališta

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt Odluke o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pljevlja

Odluka o održavanju čistoće na teritoriji Opštine Pljevlja

Predlog za dopunu dnevnog reda XVIII sjednice – Donošenje Deklaracije o pokretanju Inicijative za poništenje Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica

Predlog za dopunu dnevnog reda XVIII sjednice SO Pljevlja