Obavještenje o promjeni roka za podnošenje projektnih prijedloga

Poziv za male grantove podrške malim i srednjim preduzećima i podsticanju programa obuke na radnom mjestu

Novi rok: 10.05.2022, 23:59

Upravni odbor projekta “Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu“ donio je odluku o produženju roka za podnošenje aplikacija u okviru Poziva za male grantove podrške malim i srednjim preduzećima i podsticanju programa obuke na radnom mjestu.

Novi rok za podnošenje prijedloga projekata je 10.05.2022 do 23:59 (UTC+2).

Ovom odlukom smatra se promijenjenom sekcija: 5.3 – Rok za podnošenje aplikacija, u Upustvu za aplikante, Aneks 1 aplikacionog paketa.

Umjesto: Rok za podnošenje aplikacija je 30.4.2022. do 23:59 sati (UTC+2). Prijava primljena nakon isteka roka biće odbijena.

Sada se smatra važećim sledeća formulacija: Rok za podnošenje aplikacija je 10.5.2022. do 23:59 sati (UTC+2). Prijava primljena nakon isteka roka biće odbijena.

Ostali djelovi upustva su nepromijenjeni, i sam aplikacioni formular se koristi u svojoj prvobitnoj formi u skladu sa objavljenim javnim pozivom, uz poštovanje novog roka za podnošenje aplikacija.

Tekst poziva možete naći na sledećem linku: https://pljevlja.me/javni-poziv-podrske-malim-i-srednjim-preduzecima-opstina-pljevlja/

Ovaj poziv je raspisan u okviru projekta Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu koji se realizuje u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, kroz grant šemu »Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama Crne Gore«, koji implementira Opština Pljevlja, u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratski prosperitet Zid.