Materijali za XIII sjednicu SO Pljevlja

Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 28. i 29.12.2023. godine

Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi „Trepča“, putem prikupljanja ponuda

Predlog Odluke o dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odgovori na odbornička pitanja

Predlog Odluke o premijama za otkup mlijeka

Izvještaj Odbora za izbor i imenovanja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Direktora JU Centar za kulturu Pljevlja

Pozivi za radna tijela

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta JU Centar za kulturu Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO „Lokalni Putevi“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja

Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Sportskom ribolovnom klubu „Lipljen“ Pljevlja

Predlog Programa podizanja spomen-obilježja u opštini Pljevlja za 2024. godinu