Материјали за XV Сједницу Скупштине општине Пљевља

Извјештај  о раду Центар за културу Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ДОО Центар за спорт и рекреацију Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ДОО Чистоћа Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ДОО Гријање Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ДОО Комуналне услуге Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ДОО Локални путеви Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ДОО Водовод Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ЈУ Народна библиотека Стеван Самарџић Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ЈУ Умјетницка галерија Витомир Србљановић Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду ЈУ Завичајни музеј Пљевља за 2023. годину

Извјештај  о раду за 2023. годину ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и лица са инвалидитетом Пљевља

Одговори на одборничка питања

Позив за XV сједницу СО-е Пљевља, 19.04.2024. год.

Позиви за радна тијела

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о избору директорице ЈУ Народна библиотека Стеван Самарџић Пљевља

Предлог Одлуке о давању сагласности на тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга ДОО Гријање Пљевља

Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о додјели бесповратних новчаних средстава за подршку рјешавању стамбеног питања младих породица са територије општине Пљевља

Записник са 14. сједнице